Сусветны дзень пералетных птушак

Свята адзначаецца кожную другую суботу мая, пачынаючы з 1993 года. Мы віншуем птушак і іх аматараў і прапануем Вам яшчэ раз зірнуць у веснавое неба, каб убачыць нашых беларускіх птушак – пасланак высны.


белы бусел © Bob, вясковая ластаўка © C. Korkosz, зязюля © Vogelartinfo
Белы бусел

Як яго пазнаць? Ён вялікага росту, з доўгімі чырвонымі нагамі і чырвонай дзюбай. Пер’е белае, а крылы чорныя. Яго маладзейшыя сябры маюць чарнаватую дзюбу і жоўта-шэрыя ногі.

Як з ім можна сустрэцца? У Беларусі жыве кожны дзесяты бусел у свеце. Гнёзды будуе на саламяных дахах і высокіх дрэвах, але ж сёння дрэвы высякаюць, а дахі робяць з іншых матэрыялаў, таму буслы сталі часцей сяліцца на воданапорных вежах і электрычных слупах. Увогуле, ён жыве там, дзе добрыя людзі побач, каб прыносіць ім шчасце. Яго можна ўбачыць і на вільготных лугах, дзе ён палюе на насякомых, грызуноў і чарвякоў.

Углядайцеся ў веснавое неба і шукайце свайго першага бусла. У Беларусі ёсць такая прыкмета: калі ўбачыць вясной бусла ў палёце, будзеце здаровымі і працаздольнымі.
Вясковая ластаўка

Як яе пазнаць? У яе доўгі хвост з вялікай развілкай. Зверху яна сіня-чорнага колеру, а знізу мае белаватае цела з чырвонай плямай на шыі і галаве, чым і адрозніваецца ад сваіх сябровак-ластавак, якія не маюць такога доўгага выразнага хваста і чырвонай плямы.

Дзе яе можна сустрэць? Яе можна з лёгкасцю ўбачыць у сельскай мясцовасці і на ўскраінах гарадоў. Будуе свае гнёзды пад дахамі і на сценах дамоў, пад мастамі і побач з сельскагаспадарчымі пабудовамі. Гняздо выглядае як прылеплены да сцяны шар, і ў адрозненні ад гнёзд іншых ластавак, адкрыта зверху.
Звычайная зязюля

Як яе пазнаць? Самцоў вельмі проста пазнаць на песні – «ку-ку, ку-ку». Для самак характэрна бульканне «клі-клі-клі», але ж размаўляюць яны рэдка, калі клічаць самцоў у шлюбны перыяд. Цела попельна-шэрае зверху і белае знізу з гарызантальнымі рыскамі. Можа быць і рыжага колеру.

Як можна яе ўбачыць? Зязюля – вельмі хітрая птушка, ніколі не будуе гнёзд, а падкідвае свае яйкі (іх можа быць ад 8 да 25) іншым птушкам, якія і гадуюць зязюльчанят. Дарослыя зязюлі адлятаюць ў вырай ужо ў ліпені, маладыя ж далятаюць крыху пазней, калі падрастуць.


чорны свіргуль © Snowmanradio, шчурка-пчалаедка © C.Korkosz
Чорны свіргуль

Як яго пазнаць? Ён цёмна-карычневага колеру, але на фоне неба выглядае чорным. У яго завостраныя кароткія крылы і кароткі, падобны на відэлец, хвост. У адрозненні ад ластаўкі, ён мае больш чёмны колер і больш шырокія крылы.

Як з ім сустрэцца? Чорны свіргуль любіць жыць ў гарадах, дзе будуе гнёзды ў шчылінах пад дахамі. Ён ніколі не сядзіць на зямлі, зрэдку залятае ў гняздо і адразу ж у неба.
Шчурка-пчалаедка

Як яе пазнаць? Людзі лічаць яе вельмі прыгожай птушкай. Яна бліскучага сіне-зялёнага колеру. На галаве і спіне чырвоныя і светла-карычневыя фарбы. Горла і лоб жоўтага колеру. Ад дзюбы да шыі ідзе назад чорная палоска. Вочы ў яе чырвоныя.

Як з ёю сустрэцца? Шчурка-пчалаедка любіць гняздіцца каля рэк і вадаёмаў. Гнёзды, такія доўгія норы, звычайна ў пясчаных абрывах. Калі яна палюе на насякомых, можа сядзець на правадах, сухіх галінах, дзе яе можна ўбачыць. На Беларусі гэтых птушак налічваецца вельмі мала – 30-60 пар.Назірайце за птушкамі – пасланкамі вясны і удзельнічайце ў кампаніі «Жывая вясна». Калі Вам пашчасціла ўбачыць або пачуць гэтых птушак упершыню гэтай вясной – абавязкова змяшчайце свае назіранні на сайце www.springalive.net

Легендарная деревенская ласточка

На протяжении веков деревенская ласточка всегда была желанной птицей в Европе. И в настоящее время она остается символом весеннего пробуждения и возрождения жизни. Считается, что ласточка – посланник весны.


© Николай Воробей, www.nickvorobey.com

Collapse )

"Птицам все возрасты покорны" — вместе для птиц и пожилых людей!

Завершился проект АПБ, который на протяжении нескольких лет имел крылатое название «Птицам все возрасты покорны». (Вовлечение пожилых людей в активную природоохранную деятельность через организацию их досуга).

Реализуя этот проект, мы, прежде всего, старались разнообразить досуг людей пожилого возраста в г.Минске, Сморгони, Шумилино и Борисове, среди которых участники Великой Отечественной войны, малолетние узники фашизма, блокадники Ленинграда, дети, родившиеся во время ВОВ и пережившие все ее беды, ветераны труда.


Слева — Ушастая сова в гостях у ветеранов ОО «Клуб «Ветеран» ОАО МАЗ», справа — Валяем удода — птицу года 2013 из шерсти

Collapse )

"Песні Дрыгвы" мастака Алеся Квяткоўскага

Маем гонар запрасіць Вас на адкрыццё выставы жывапісу «Песні Дрыгвы» мастака Алеся Квяткоўскага.

Праз верш Віктара Шніпа «Балота» (2010), праз вандроўкі па Палессю, праз супрацоўніцтва з ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» i з’явілася cенняшняя выстава. Алесь Квяткоўскі ўбачыў міфалагічных балотных істот не жахлівымі істотамі, а паэтычнымі ўвасабленнямі жывой прыгажосці.


Collapse )

Мониторинг обычных видов птиц продолжается

В этом году в рамках международной программы «Мониторинг обычных видов птиц» учеты в Беларуси пройдут в седьмой раз.

Напомним, что главная цель этих исследований — выяснить, каким образом с течением времени изменяются окружающие ландшафты и, главное, как эти изменения влияют на видовой состав и количество птиц, населяющих эти ландшафты. При этом, птицы — это индикатор, какой очень хорошо отражает общие направления изменений в ландшафтах и косвенно свидетельствует о состоянии всех остальных элементов экосистемы.

Collapse )

Учеты численности вертлявой камышевки

Если вам интересна активная полевая работа с пользой для природы, путешествия по глухим уголкам беларуского Полесья, почти нетронутых деятельностью человека, а также возможность познакомиться с единомышленниками из других стран, то приглашаем на учеты вертлявой камышевки!Collapse )

Когда в Минск прилетят соловьи?

С прилетом соловьев в Минске начнется традиционная акция «Соловьиные ночи». Акцию уже 7-й год проводит Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» совместно с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Основной целью акции является привлечение людей к популярным наблюдениям за певчими птицами и содействие сохранению мест обитания соловьев в городе Минске.Collapse )

В заказнике «Лебяжий» установили гнездовья для водоплавающих

Сегодня в заказнике Сергей Зуенок, специалист по природоозранным вопросам АПБ и Дмитрий Викторович Журавлев, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам установили искусственные гнездовья для водоплавающих птиц, а также провели экскурсию по заказнику.


© Дина Сергиенко

Collapse )

Разработка модели Плана управления Долиной реки Буг началась

На базе Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды состоялся семинар по разработке модели Плана управления для водно-болотных угодий (ВБУ) международного значения в рамках проекта «Долина реки Буг: интеграция Рамсарского подхода с другими пространственными формами охраны» (ТВП, международный биосферный резерват, республиканский ландшафтный заказник).

Приветствовал участников семинара Сергей Викентьевич Шилинчук, заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В своем выступлении Сергей Викентьевич отметил важность сотрудничества комитета и АПБ в области охраны, и рационального использования водно-болотных угодий. Программа семинара включала в себя презентацию деятельности АПБ, доклады экспертов проекта, дискуссии, работу в группах.


© Светлана Давидовская

Collapse )

Где живет удод?

Вот уже прошел почти месяц как с зимовки в Беларусь вернулись первые удоды. Сейчас птицу 2013 года можно увидеть во всех регионах нашей страны. По последним имеющимся оценкам орнитологов в Беларуси обитает 14-22 тысячи пар этого вида.


© J.M.Garg

Collapse )